KONFERANS: BEYAZ RUSLAR VE NACİ KALMUKOĞLU

10 Nisan 2013

Konuşmacı: İ.Halilhan Dostal

 

1917 Devrimi‘nin, Çarlık Rusyası ve diğer toplumları nasıl etkilediği, Kızılordu’nun askeri gücü karşısında ülkelerini terk etmek zorunda kalan  Beyazordu’nun ve kentsoyluların göçtükleri toprakları sosyal ve kültürel açıdan nasıl etkilediği değerlendirilecektir.

Dünyanın farklı coğrafyalarına göçen bu değerli insanların arasında isimleri daha sonraları sıkça duyulmuş çok sayıda fotoğraf, bale, opera, sinema, edebiyat, müzik, heykel ve resim alanında yetkin sanatçılar yer alıyordu. Bu sanatçılardan birisi de ‘Beyaz Rus’ olarak nitelenen ve Türk vatandaşlığı öncesi Nikolai Kalmikoff (1896-1951) olarak tanınan ve resim sanatı tarihimizde derin izler bırakan Naci Kalmukoğlu‘ydu. Portreden çıplağa, natürmortdan tarihi olay ve şahsiyetlere, alegorik nitelikli duvar çalışmalarından peyzajlarına kadar uzanan geniş konu yelpazesi ile sanatçının hayatına değinilecektir.

 

İ.Halilhan Dostal

1958 yılında İstanbul'da doğdu. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi 'Ekonomi' Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans programını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 'Para-Kredi-Banka' Kürsüsü'nde tamamladı.

Resim ve plastik sanatlar alanında galerici, danışman, küratör ve sanat yazarı olarak 30 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Dostal’ın 1997’den bu yana, “Yeni Binyıl Gazetesi”, “Türkiye'de Sanat”, “Sanat Çevresi”, “Genç Sanat” ve “Antik Dekor” gibi süreli yayınlar ve www.bugunbugece.com adresli sosyal yaşam rehberi'nde onlarca, makale, akademik yazı ve araştırması yayınlandı. Çeşitli üniversitelerde söyleşi, panel, seminer, konferans ve sempozyum gibi akademik buluşmalarda görev aldı. Alanıyla ilgili Danışma, Yürütme ve Seçici Kurul üyeliklerinde bulundu. 'Türkiye'de Sahte Resim ve Ekspertizm' (2001), ‘Naci Kalmukoğlu’ (2007) ve ‘Işığı Arayan Adam, Batılılaşma Sürecinde Türk Resim Sanatı Tarihi 1700-1950’ (2012) isimli üç adet kitabı yayınlandı. Dostal, 2009’dan bu yana ’Zeytinli Belediyesi Sanat Danışmanlığı‘ görevinin yanı sıra, www.bugunbugece.com adresli sosyal yaşam rehberinde ‘sergi-müzayede’ disiplini editörlük ve resim sanatı/pazarı üzerine yazarlık/araştırmacılık görevini yürütmektedir.