RENK IŞIK TİTREŞİM

TÜRK İZLENİMCİLERİ

12 Nisan 2018 - 27 Temmuz 2018

19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan İzlenimcilik akımı, zaman içerisinde Türkiye’deki sanat ortamını da etkisi altına almış ve özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında, ülkemizin önde gelen sanatçıları bu anlayışta pek çok eser üretmiştir. Türk İzlenimcileri olarak da adlandırılan 1914 Kuşağı sanatçıları, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma sürecinin ve aynı zamanda Batılılaşma hareketlerinin ivme kazandığı Meşrutiyet dönemlerinin tanığı, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin de karşılayıcısı olmuşlardır. Kuşağa adını veren İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik kendilerinden önceki kuşaktan farklı olarak resim sanatına konu çeşitliliği katkısında bulunmuş ve bunun yaygınlaştırılmasında öncü olmuşlardır.

 

“Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri” sergisinin ağırlığını 1914 Kuşağı sanatçıları oluşturmakla birlikte, sergide bu kuşağın öncesi ve sonrası sanatçıların eserleri de yer almaktadır. Üç kuşak sanatçıyı bir araya getiren bu sergi, Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’e geçiş sürecinde resim sanatımıza ait önemli örnekleri bir araya getirmektedir

 

SERGİDE ESERLERİ YER ALAN SANATÇILAR

 

AKDİK, Şeref

Ali Halil

AREL, Mehmet Ruhi

ASAF, Osman

BEN’İM, Ali Cemal

BEREKETOĞLU, Hasan Vecih

BEYAZIT, Ali Rıza

BOYAR, Ali Sami

BOYAR, Pertev

BOZCALI, Sabiha Rüştü

ÇALLI, İbrahim

ÇEKLİ, Nazmi

ÇİZEL, Hayri

DAĞ, Şevket

Diyarbakırlı Tahsin

DOĞANÇAY, Adil

DURAN, Feyhaman

ECEVİT, Nazlı

EKİNCİ, Melahat

ERKUL, Cevat

GÖRELE, Hamit

GÜLERYÜZ, Bedia

GÜRAN, Nazmi Ziya

GÜRPINAR, Nurettin

Halid Naci

Halife Abdülmecid

Halil Paşa

Hoca Ali Rıza

Hüseyin Zekai Paşa

İsmail Hakkı

İzzet Ziya

KALMUKOĞLU, Naci

KAPTAN, Arif

Kaymakam Remzi

KÖSEOĞLU, Edip Hakkı

LAGA, Mehmet Ali

LİFİJ, Hüseyin Avni

LİM, Sami

Namık İsmail

ONAT, Hikmet

ÖZEREN, Saim

SAFİ, İbrahim

SOFU, Melek Celal

SOYHAN, Fuad

SÜMER, Ayetullah

TEOMAN, Selahattin

UZEL, Celal

ÜREN, Eşref

YETİK, Sami